Mobilkraner

I denne delen finner du informasjon om mobilkraner. Mobilkraner er en slags mellomting mellom heisekran og lastebil, som er lette å montere og flytte på.