Mekaniske verksteder og maskiningeniøren

En av nøkkelpersonene på et mekanisk verksted er maskiningeniøren. Han (eller i noen tilfeller, hun) vil som regel være utdannet sivilingeniør fra NTNU, og ha en teoretisk kompetanse på alt som har med maskiner og mekanikk å gjøre. Dette gir bedriften store fordeler i planlegging og utføring av arbeid.

En gammel yrkesvei

Mens mange av dagens ingeniørtitler er ganske nymotens, er den mekaniske ingeniøren velkjent fra historien. Dette er en gammel og bred disiplin, som kombinerer teoretiske prinsipper innenfor fysikk og matematikk med materiallære og design. Fagfeltet oppstå allerede under den industrielle revolusjonens spede barndom på slutten av 1700-tallet, og har selvfølgelig forløpet enda tidligere. Det var imidlertid utviklingen av moderne fysikk på 1800-tallet som var det virkelige gjennombruddet for denne yrkesgruppen. Senere har mekaniske ingeniører kunnet trekke inn ny kunnskap etter hvert som den har blitt utviklet, fra nye materialer som kompositter, til helt nye felter som nanoteknologi. Maskiningeniører er også viktige i utviklingen av for eksempel fly og andre transportmidler.

Tung kunnskap i bunn

Hos en maskiningeniør må den praktiske kunnskapen om maskiner og materialer være forankret i en mer teoretisk base. Her handler det om grunnleggende fysikkemner som mekanikk og dynamikk, men også om strukturanalyse og, i våre dager, ikke minst elektro og elektronikk. Hverdagen til dagens ingeniører er også sterkt preget av datarevolusjonen, og de bruker datamaskiner som verktøy i det aller meste de gjør.

Dette gjør at maskiningeniøren trenger en ganske lang og krevende utdannelse, vanligvis en master som tar 4-5 år å fullføre. Det skaper ofte litt avstand til arbeiderne på mekaniske verksteder, som jo oftest ikke har noen utdanning utover det rent yrkesfaglige. Derfor setter det å være maskiningeniør også krav til tilpasningsdyktighet, og man må lære å sette pris på den praktiske kompetansen som arbeiderne i verkstedene har. Man må også lære seg å inngå kompromisser når det er nødvendig.