Mekaniske verksteder – hva er det?

Et mekanisk verksted er lett å forveksle med et bilverksted, men er egentlig ikke det samme. På et mekanisk verksted foregår det større operasjoner, man kan gjerne sammenligne med en fabrikk. Den største forskjellen er at de ofte lager veldig store ting basert på bestillinger, heller enn å masseprodusere merkevarer. I norsk sammenheng har mange av de mest kjente mekaniske verkstedene vært skipsverft.

Virksomheten til mekaniske verksteder

Som navnet tilsier, har mekaniske verksteder oppgaver som har med mekanikk å gjøre. Ofte lager man maskiner, eller jobber med å reparere og vedlikeholde dem. Som oftest jobber mekaniske verksteder mest med materialer som stål og jern. På et mekanisk verksted vil du ofte også finne spesialverksteder der man smir, støper, sveiser, og så videre. På skipsverftene, som også er en type mekanisk verksted, går det naturlig nok mest i motorer og skrog til skip.

Arbeidsplasser

Tradisjonelt har skipsverft og mekaniske verksteder stått for mange av industriarbeidsplassene i Norge. Slike bedrifter har derfor også ofte vært viktige for sysselsettingen i enkelte lokalsamfunn. Mens mye annen industri i Norge har slitt siden 1970-tallet, har mekaniske verksteder kunne holde seg i live takket være at de kan tilby tjenester for olje- og gassprodusentene og maritime næringer. Også fiskeoppdretterne, en annen vekstnæring, er avhengig av produksjon og vedlikehold fra mekaniske verksteder.

Investering

Hvorvidt det lønner seg å invester i mekanisk industri er vanskelig å si på et generelt grunnlag. Bransjen har vært inne i en god trend, men det er nok ingen tvil om at visse segmenter har lysere fremtidsutsikter enn andre. Å tilpasse seg næringsutviklingen i landet, som for eksempel da olje- og gassindustrien eller oppdrettsnæringen startet opp, er avgjørende for å henge med. Sånn sett blir det viktig også for mekaniske verksteder å tenke på hvilke muligheter og utfordringer som ligger i det grønne skiftet.