Startsiden

Hei, og velkommen til dette nettstedet der vi serverer deg alt av informasjon om mekaniske verksteder, mobilkraner, og byggematerialer. Dersom du er interessert i maskiner og materialer, er dette et sted for deg.

Mekanikkens plass i dagens samfunn

Vi lever i et samfunn i det tjueførste århundre der veldig mye oppmerksomhet vies alt som har med data og elektronikk å gjøre, og fremtidsdrømmene ofte handler om kunstig intelligens, roboter, nanoteknologi, og lignende. Det man ofte glemmer er at det samfunnet vi lever i, med alle de elektroniske duppedittene, er bygd på kunnskap om maskiner, mekanikk og viktige materialer. Denne typen kunnskap er så viktig at den fortjener mer oppmerksomhet og bredere omtale i den større offentligheten.

Det var gjennom utviklingen av maskiner, som for eksempel dampmaskiner, spinnemaskiner, og vevemaskiner, at den industrielle revolusjonen skjøt fart. Folk som James Watt og Richard Arkwright kombinerte teoretisk forståelse og praktiske ferdigheter på en slik måte at man kunne produsere tekstiler mye raskere enn før, bare man hadde tilstrekkelig med kapital, arbeidskraft og energi. Dermed oppsto fabrikksystemene som vi fortsatt kjenner i dag.

Den videre utviklingen innenfor mekanikk handlet om å lage enda bedre dampmaskiner, de såkalte høytrykksdampmaskinene, og samtidig om å ta i bruk dampmaskiner til transportformål, som dampskip og damplokomotiv. Tilgangen til denne maskinteknologien gjorde noen land så overlegne at de kunne erobre og kolonisere andre. Det er ikke akkurat noe å skryte av i dag, men det viser det enorme potensialet i teknologien. Også i fremtiden vil utviklingen av mekanikk i stor grad påvirke hvilket samfunn vi får.